ทดสอบหักลวดสแตนเลส

การทดสอบการหักของลวด W 600 x 2.35 x 12.7 x 7 SP

จะเห็นความแตกต่างและความทนทานของคุณภาพเนื้อสแตนเลสที่ทางเราเลือกใช้อย่างชัดเจน